eMedic Global SE

Skupina eMEDIC vznikla na začátku roku 2019 za účelem realizace nového projektu „HealHello“ . Aplikace s globálním dosahem v oblasti zdraví a rozvoje telemedicínských služeb se zaměřením na poskytování zdravotních konzultací pro pacienty a lékaře, včetně vývoje dalších modulů zdravotní aplikace.
eMedic global
Strukturu skupiny eMEDIC zastřešuje společnost eMEDIC GLOBAL SE (matka). Byla založena jako evropská akciová společnost, která má za úkol postupně otevírat dceřiné společnosti v jednotlivých státech EU a následně i mimo EU. Vytváří koncepci rozvoje, zajišťuje vývoj, IT development a pomáhá zajišťovat financování a rozvoj na nových trzích. Nový globální projekt vyvíjíme v podobě inovativního obchodního modelu a mobilní aplikace dostupné jak v ObchodPlay, tak i v App Store a aktuálně ji testujeme na českém trhu pro pozdější vstupy na nové trhy v jiných státech.
Globální projekt má svůj celosvětový brand „HealHello“ ( Heal = léčba, Hello ahoj, ale foneticky zní jako haló). V České republice je prezentován pod názvem Doktor do kapsy a je chráněn ochrannou známkou, včetně loga i textu “Doktor do kapsy”,  logo je chráněno celosvětově.
Projekt je výjimečný svým obchodním modelem, který lze aplikovat globálně. Je zaměřen na oblasti zdraví a rozvoje telemedicínských služeb se zaměřením na poskytování zdravotních konzultací pro uživatele a lékaře, včetně vývoje dalších sofistikovaných modulů týkající se zdraví.

Náš tým

Vývoje se účastní celá řada zkušených odborníků, kteří se podíleli nebo přímo vedli úspěšné projekty v různých oborech lidské činnosti. Součástí týmu jsou nejen vývojáři a IT specialisté, ale i lékaři, kteří se podílí na vývoji tak, aby byla aplikace co nejvíce intuitivní , šetřila čas a měla pro lékaře přidanou hodnotu, bez zbytečné byrokracie a současně pomáhala zlepšit kvalitu zdravotní péče v ČR.
Mezi kmenové členy týmu mimo IT , patří i člen zastupující v naší společnosti marketing a PR. Člen který má více jak 15 leté zkušenosti s marketingem a mediální komunikací vyplývají z pozic u českých i zahraničních společností, které zastával v pozicích marketingového ředitele. V našem týmu v současnosti zastává pozici CMO.
Již zmíněným členem týmu je lékař s mnohaletými zkušenostmi ve zdravotnictví, podílel se na zavádění nových trendů v oblasti péče o zdraví pacientů např. v oboru dermatologie, je vlastníkem soukromé kliniky. Od počátku je zastáncem zavedení telemedicíny v ČR, neboť vnímá potřebu posunout péči o pacienty na novou technologickou úroveň a využít všech nových trendů v oblasti umělé inteligence apod. Díky svým zkušenostem je platným členem týmu, kdy se můžeme při vývoji nových modulů opřít o jeho znalosti potřeb lékařů i pacientů.
Neposledním členem týmu je specialista na projektové řízení, člověk se širokými zkušenostmi, znalostmi a kontakty z oblasti veřejné i municipální správy. Člověk se zkušenostmi zpracování a předkládání zákonných norem ke schvalování v poslanecké sněmovně. Sám se v minulosti podílel na založení a rozvoji komerční společnosti, která vykazovala více než stamilionové obraty a zisky. Má znalosti z oboru telekomunikací, zpracování dat a big dat atd.
Máte-li otázky, kontaktujte nás:
+420 725 196 075